In 't kort over de API

Algemene informatie over het gebruik van de API

Om verbinding te maken met de API moet u in ons klanten controlepaneel via Account > API instellingen het IP-adres toevoegen waar vanaf u wilt verbinden. Zodra u een IP-adres aan de whitelist heeft toegevoegd wordt hier een Hash aan toegewezen welke u nodig heeft om te verbinden met de API.

U verbindt met uw Account ID (te vinden op de API-instellingen pagina) en een Hash (gekoppeld aan het IP-adres waar vanaf u de API call verstuurd). Het bestellen van domeinnamen is enkel mogelijk wanneer u een achteraf factureren account heeft. Heeft u dit niet dan kunt u hierover contact met ons opnemen.


Voorbeelden WHMCS module v1.0 WeFact module v1.0

Inhoudsopgave

Een overzicht van de beschikbare API calls

 1. Verbinden met de API
 2. Domeinnamen
  1. Domeinnaam checken (domains check)
  2. Domeinnaam details ophalen (domains get_details)
  3. Domeinnaam domein contacten wijzigen (domains edit_details)
  4. Domeinnaam nameservers wijzigen (domains edit_dns)
  5. Domeinnaam verhuiscode opvragen (domains request_epp)
  6. Domeinnaam vergrendelen/ontgrendelen (domains edit_lock)
  7. Domeinnaam opzeggen (domains cancel)
  8. Domeinnaam per direct opzeggen (domains cancel_direct)
  9. Domeinnaam geschiedenis opvragen (domains get_history)
  10. Domeinnamen overzicht opvragen (domains list)
  11. Domein contact toevoegen (domains add_contact)
  12. Domein contact wijzigen (domains edit_contact)
  13. Domein contact verwijderen (domains del_contact)
  14. Domein contact ophalen (domains get_contact)
  15. Domein contacten overzicht opvragen (domains list_contact)
  16. Domeinnaam aan winkelwagen toevoegen (domains add_to_cart)
  17. Inhoud winkelwagen bestellen (domains order_cart)
 3. Servers
  1. Server details ophalen (servers get_details)
  2. Virtuele server herstarten (servers trigger_reboot)
  3. Virtuele server aanzetten (servers trigger_poweron)
  4. Virtuele server uitzetten (servers trigger_poweroff)
  5. Servers overzicht opvragen (servers list)
  6. IP adressen aanvragen (servers request_ip)
  7. IP adres details ophalen (servers get_ip)
  8. IP adres wijzigen (servers edit_ip)
  9. IP adressen overzicht opvragen (servers list_ip)
  10. Monitoring profiel details opvragen (servers get_mon)
  11. Monitoring profiel geschiedenis opvragen (servers get_mon_history)
  12. Monitoring profielen overzicht opvragen (servers list_mon)
 4. Colocatie
  1. Colocatie bezoeker toevoegen (colocation add_visitor)
  2. Colocatie bezoeker details ophalen (colocation get_visitor)
  3. Colocatie bezoekers overzicht opvragen (colocation list_visitor)
  4. Datacenter toegang aanvragen (colocation add_visit)
  5. Datacenter toegang verzoek ophalen (colocation get_visit)
  6. Datacenter toegang verzoeken overzicht opvragen (colocation list_visit)

Verbinden met de API

auth account, auth hash

Om te kunnen verbinden met de API moet u een aantal variabelen opgeven aan het begin van uw API call. Deze variabelen en een verbeeld van de reactie welke u van ons terugkrijgt hebben wij hier voor u neergezet.
Variabelen
Variabele Toelichting
Account Uw Account ID
Hash Hash gekoppeld aan het aan de whitelist toegevoegde IP
Module domains, servers of colocation
Action De actie welke u wilt uitvoeren
Voorbeeld reactie
<Account>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Account></Account>
	</Input>
</Account>
<Hash>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<IP></IP>
		<Hash></Hash>
	</Input>
</Hash>

Domeinnaam checken

module domains, action check

Met module domains en action check controleert u de beschikbaar van een domeinnaam. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam te kort (minimaal 3 karakters)
Error2 Domeinnaam extensie niet gevonden
Error3 Domeinnaam is in quarantaine
Error4 Er is een onbekende fout ontstaan
Success1 Domeinnaam beschikbaar voor registratie
Success2 Domeinnaam beschikbaar voor verhuizing
Voorbeeld reactie
<Domains_Check>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
</Domains_Check>

Domeinnaam details ophalen

module domains, action get_details

Met module domains en action get_details haalt u alle gegevens van de door u opgegeven domeinnaam op. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam details van XX.XX
Voorbeeld reactie
<Domains_Get_Details>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<General>
		<Identifier></Identifier>
		<Domain></Domain>
		<Tld></Tld>
		<RegistrationDate></RegistrationDate>
		<ExpirationDate></ExpirationDate>
		<LockStatus></LockStatus>
		<Status></Status>
	</General>
	<DNS>
		<DNS1></DNS1>
		<DNS2></DNS2>
		<DNS3></DNS3>
	</DNS>
	<Contacts>
		<OwnerHandle></OwnerHandle>
		<AdminHandle></AdminHandle>
		<TechHandle></TechHandle>
	</Contacts>
	<Contract>
		<PriceExcl></PriceExcl>
		<Period></Period>
		<StartContract></StartContract>
		<EndContract></EndContract>
		<NextDate></NextDate>
		<TerminationDate></TerminationDate>
	</Contract>
</Domains_Get_Details>

Domeinnaam domein contacten wijzigen

module domains, acount edit_details

Met module domains en action edit_details wijzigt u de houder, administratieve en technische domein contacten van de door u opgegeven domeinnaam. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
OwnerHandle Houder domein contact
AdminHandle Administratief domein contact
TechHandle Technisch domein contact
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 Domeinnaam contacten niet gewijzigd
Success1 Domeinnaam contacten gewijzigd
Action2 Error1 Domeinnaam contacten niet gewijzigd bij registrar
Success1 Domeinnaam contacten gewijzigd bij registrar
Voorbeeld reactie
<Domains_Edit_Contacts>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
		<OwnerHandle></OwnerHandle>
		<AdminHandle></AdminHandle>
		<TechHandle></TechHandle>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
	<Action2>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action2>
</Domains_Edit_Contacts>

Domeinnaam nameservers wijzigen

module domains, action edit_dns

Met module domains en action edit_dns wijzigt u de nameservers van de door u opgegeven domeinnaam. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
DNS1 Nameserver 1
DNS2 Nameserver 2
DNS3 (niet verplicht) Nameserver 3
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 Nameservers van XX.XX zijn niet gewijzigd
Success1 Nameservers van XX.XX zijn gewijzigd
Voorbeeld reactie
<Domains_Edit_DNS>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
		<DNS1></DNS1>
		<DNS2></DNS2>
		<DNS3></DNS3>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Edit_DNS>

Domeinnaam verhuiscode opvragen

module domains, action request_epp

Met module domains en action request_epp vraagt u de verhuiscode van de door opgegeven domeinnaam op. Deze verhuiscode wordt naar het e-mailadres van de houder en/of het administratief domein contact verzonden. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 De verhuiscode van XX.XX is niet verzonden naar de Houder en/of het Administratief contact
Success1 De verhuiscode van XX.XX is verzonden naar de Houder en/of het Administratief contact
Voorbeeld reactie
<Domains_Request_EPP>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Request_EPP>

Domeinnaam vergrendelen/ontgrendelen

module domains, action edit_lock

Met module domains en action edit_lock wijzigt u het lock van de door u opgegeven domeinnaam. Als de domeinnaam vergrendeld is dan wordt deze ontgrendeld en als de domeinnaam ontgrendeld is dan wordt deze vergrendeld. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 Domeinnaam XX.XX is niet ontgrendeld
Error2 Domeinnaam XX.XX is niet vergrendeld
Error3 Lock status kon niet worden opgehaald
Error4 Domeinnaam lock niet beschikbaar
Success1 Domeinnaam XX.XX is ontgrendeld
Success2 Domeinnaam XX.XX is vergrendeld
Voorbeeld reactie
<Domains_Edit_Lock>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Edit_Lock>

Domeinnaam opzeggen

module domains, action cancel

Met module domains en action cancel zegt u de door u opgegeven domeinnaam op per het einde van de lopende contractperiode. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 Domeinnaam zal niet worden opgezegd
Succes1 Domeinnaam zal worden opgezegd op XX-XX-XXXX
Voorbeeld reactie
<Domains_Cancel>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Cancel>

Domeinnaam per direct opzeggen

module domains, action cancel_direct

Met module domains en action cancel_direct zegt u de door u opgegeven domeinnaam per direct op. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Action1 Error1 Domeinnaam zal niet worden opgezegd
Success1 Domeinnaam zal worden opgezegd
Voorbeeld reactie
<Domains_Cancel_Direct>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Cancel_Direct>

Domeinnaam geschiedenis opvragen

module domains, action get_history

Met module domains en action get_history haalt u de eerder voor de door u opgegeven domeinnaam uitgevoerde acties op. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam niet gevonden
Success1 Domeinnaam gevonden
Voorbeeld reactie
<Domains_Get_History>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
	</Input>
	<Results>
		<Item>
			<Action></Action>
			<Response></Response>
			<Processed></Processed>
			<Date></Date>
		</Item>
	</Results>
</Domains_Get_History>

Domeinnamen overzicht opvragen

module domains, action list

Met module domains en action list kunt u een overzicht van uw domeinnamen opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Success1 Domeinnamen overzicht opgehaald
Voorbeeld reactie
<Domains_List>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Domains>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<SLD></SLD>
			<TLD></TLD>
			<RegistrationDate></RegistrationDate>
			<TerminationDate></TerminationDate>
			<Status></Status>
		</Item>
	</Domains>
</Domains_List>

Domein contact toevoegen

module domains, action add_contact

Met module domains en action add_contact voegt u een nieuwe domein contact toe welke u kan gebruiken om een domeinnaam te bestellen of een domeinnaam te wijzigen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Handle Naam van het domein contact
CompanyName (niet verplicht) Bedrijfsnaam
CompanyNumber (niet verplicht) KvK nummer
LegalForm (niet verplicht) Rechtsvorm
TaxNumber (niet verplicht) BTW nummer
Gender Geslacht, m of v
FirstName Voornaam
LastName Achternaam
Address Adres
ZipCode Postcode
City Plaats
Country Land, bijvoorbeeld: NL
PhoneNumber Telefoonnummer
FaxNumber (niet verplicht) Faxnummer
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domein contact XX is niet toegevoegd
Success1 Domein contact XX is toegevoegd
Voorbeeld reactie
<Domains_Add_Contact>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Handle></Handle>
		<CompanyName></CompanyName>
		<CompanyNumber></CompanyNumber>
		<LegalForm></LegalForm>
		<TaxNumber></TaxNumber>
		<Sex></Sex>
		<Initials></Initials>
		<SurName></SurName>
		<Address></Address>
		<ZipCode></ZipCode>
		<City></City>
		<Country></Country>
		<PhoneNumber></PhoneNumber>
		<FaxNumber></FaxNumber>
	</Input>
	<Output>
		<HandleIdentifier></HandleIdentifier>
	</Output>
</Domains_Add_Contact>

Domein contact wijzigen

module domains, action edit_contact

Met module domains en action edit_contact wijzigt u een eerder aangemaakt domein contact. HandleIdentifier is het getal welke u heeft teruggekregen toen u het domein contact heeft aangemaakt. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
HandleIdentifier Domein contact ID
Handle Naam van het domein contact
CompanyName (niet verplicht) Bedrijfsnaam
CompanyNumber (niet verplicht) KvK nummer
LegalForm (niet verplicht) Rechtsvorm
TaxNumber (niet verplicht) BTW nummer
Gender Geslacht, m of v
FirstName Voornaam
LastName Achternaam
Address Adres
ZipCode Postcode
City Plaats
Country Land, bijvoorbeeld: NL
PhoneNumber Telefoonnummer
FaxNumber (niet verplicht) Faxnummer
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domein contact niet gevonden
Success1 Domein contact gevonden
Action1 Error1 Domein contact XX is niet gewijzigd
Succes1 Domein contact XX is gewijzigd
Voorbeeld reactie
<Domains_Edit_Contact>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
		<Input>
			<Handle></Handle>
			<HandleIdentifier></HandleIdentifier>
			<CompanyName></CompanyName>
			<CompanyNumber></CompanyNumber>
			<LegalForm></LegalForm>
			<TaxNumber></TaxNumber>
			<Sex></Sex>
			<Initials></Initials>
			<SurName></SurName>
			<Address></Address>
			<ZipCode></ZipCode>
			<City></City>
			<Country></Country>
			<PhoneNumber></PhoneNumber>
			<FaxNumber></FaxNumber>
		</Input>
	</Action1>
</Domains_Edit_Contact>

Domein contact verwijderen

module domains, action del_contact

Met module domains en action del_contact verwijdert u een eerder aangemaakt domein contact. HandleIdentifier is het ID welke u heeft teruggekregen toen u het domein contact heeft aangemaakt. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
HandleIdentifier Domein contact ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domein contact niet gevonden
Success1 Domein contact gevonden
Action1 Error1 Domein contact niet verwijderd
Success1 Domein contact verwijderd
Voorbeeld reactie
<Domains_Del_Contact>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<HandleIdentifier></HandleIdentifier>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Domains_Del_Contact>

Domein contact ophalen

module domains, action get_contact

Met module domains en action get_contact haalt u de eerder door u ingevulde gegevens van het door u gekozen domein contact op. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
HandleIdentifier Domein contact ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domein contact niet gevonden
Success1 Domein contact gevonden
Voorbeeld reactie
<Domains_Get_Contact>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<HandleIdentifier></HandleIdentifier>
	</Input>
	<Output>
		<Handle></Handle>
		<CompanyName></CompanyName>
		<CompanyNumber></CompanyNumber>
		<LegalForm></LegalForm>
		<TaxNumber></TaxNumber>
		<Gender></Gender>
		<FirstName></FirstName>
		<LastName></LastName>
		<Address></Address>
		<ZipCode></ZipCode>
		<City></City>
		<Country></Country>
		<EmailAddress></EmailAddress>
		<PhoneNumber></PhoneNumber>
		<FaxNumber></FaxNumber>
	</Output>
</Domains_Get_Contact>

Domein contacten overzicht opvragen

module domains, action list_contact

Met module domains en action list_contact haalt u een overzicht van alle eerder door u toegevoegde domein contacten op. HandleIdentifier kunt u gebruiken om een domein contact te wijzigen of te verwijderen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domein contacten niet opgehaald
Success1 Domein contacten opgehaald
Voorbeeld reactie
<Domains_List_Contact>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Results>
		<Item>
			<HandleIdentifier></HandleIdentifier>
			<Handle></Handle>
			<CompanyName></CompanyName>
			<Initials></Initials>
			<SurName></SurName>
		</Item>
	</Results>
</Domains_List_Contact>

Domeinnaam aan winkelwagen toevoegen

module domains, action add_to_cart

Met module domains en action add_to_cart voegt u een domeinnaam toe aan uw winkelwagen. Met de action order_cart kunt u aan uw winkelwagen toegevoegde domeinnamen bestellen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
SLD Domeinnaam
TLD Domeinnaam extensie
EPP (niet verplicht) Verhuiscode
OwnerHandle Houder domein contact
AdminHandle Administratief domein contact
TechHandle Technisch domein contact
DNS1 Nameserver 1
DNS2 Nameserver 2
DNS3 (niet verplicht) Nameserver 3
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Domeinnaam staat al in winkelwagen
Error2 Domeinnaam staat al in winkelwagen andere klant
Error3 Domeinnaam is actief, een verhuiscode is verplicht
Error4 Domeinnaam is al eerder besteld
Error5 Domeinnaam is al eerder besteld door andere klant
Error6 Domeinnaam moet uit minimaal 3 karakters bestaan
Success1 Domeinnaam is toegevoegd aan uw winkelwagen
Voorbeeld reactie
<Domains_Add_To_Cart>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<SLD></SLD>
		<TLD></TLD>
		<EPP></EPP>
		<OwnerHandle></OwnerHandle>
		<AdminHandle></AdminHandle>
		<TechHandle></TechHandle>
		<DNS1></DNS1>
		<DNS2></DNS2>
		<DNS3></DNS3>
	</Input>
</Domains_Add_To_Cart>

Inhoud winkelwagen bestellen

module domains, action order_cart

Met module domains en action order_cart kunt u in uw winkelwagen aanwezige domeinnamen bestellen. Dit kan alleen als u een account heeft waarbij achteraf gefactureerd wordt. Heeft u dit niet dan kunt u contact opnemen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Er is een onbekende fout ontstaan
Error2 U kunt geen domeinnamen bestellen
Error3 Er staan geen domeinnamen in uw winkelwagen
Success1 De domeinnamen in uw winkelwagen zijn besteld
Voorbeeld reactie
<Domains_Order_Cart>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
</Domains_Order_Cart>

Server details ophalen

module servers, action get_details

Met module servers en action get_details kunt u details over de door u opgegeven server ophalen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Server of colocatie pakket ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Server niet gevonden
Success1 Server gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_Get_Details>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<General>
		<Type></Type>
		<Name></Name>
		<IPv4address></IPv4address>
		<IPv6address></IPv6address>
		<Location></Location>
		<Units></Units>
		<ContractDate></ContractDate>
		<PaymentTerm></PaymentTerm>
		<ContractTerm></ContractTerm>
	<Status></Status>
	</General>
	<Cabinet_Power_Usage>
		<Amp_Feed_A></Amp_Feed_A>
		<Amp_Feed_B></Amp_Feed_B>
		<kWh_Feed_A></kWh_Feed_A>
		<kWh_Feed_A_Total></kWh_Feed_A_Total>
		<kWh_Feed_B></kWh_Feed_B>
		<kWh_Feed_B_Total></kWh_Feed_B_Total>
	</Cabinet_Power_Usage>
	<Virtual_Usage>
		<Disk>
			<Assigned></Assigned>
			<Used></Used>
			<Available></Available>
		</Disk>
		<Traffic>
			<Assigned></Assigned>
			<Used></Used>
			<Available></Available>
		</Traffic>
		<Memory>
			<Assigned></Assigned>
			<Used></Used>
			<Available></Available>
		</Memory>
	</Virtual_Usage>
	<Connectivity>
		<Traffic></Traffic>
		<NIC></NIC>
		<PowerOutlets></PowerOutlets>
		<RebootOutlets></RebootOutlets>
		<KVMOutlets></KVMOutlets>
	</Connectivity>
	<Hardware>
		<Processor></Processor>
		<Memory></Memory>
		<Disk></Disk>
		<RAIDController></RAIDController>
	</Hardware>
	<Software>
		<OperatingSystem></OperatingSystem>
		<ControlPanel></ControlPanel>
	</Software>
</Servers_Get_Details>

Virtuele server herstarten

module servers, action trigger_reboot

Met module servers en action trigger_reboot kunt u de door u opgegeven server herstarten mits deze virtueel is. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Server ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Server niet gevonden
Success1 Server gevonden
Action1 Error1 Server is niet virtueel en kon daarom niet worden herstart
Success1 Server is herstart
Voorbeeld reactie
<Servers_Trigger_Reboot>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Servers_Trigger_Reboot>

Virtuele server aanzetten

module servers, action trigger_poweron

Met module servers en action trigger_poweron kunt u de door u opgegeven server aanzetten mits deze virtueel is. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Server ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Server niet gevonden
Success1 Server gevonden
Action1 Error1 Server is niet virtueel en kon daarom niet worden aangezet
Success1 Server is herstart
Voorbeeld reactie
<Servers_Trigger_PowerOn>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Servers_Trigger_PowerOn>

Virtuele server uitzetten

module servers, action trigger_poweroff

Met module servers en action trigger_poweroff kunt u de door u opgegeven server uitzetten mits deze virtueel is. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Server ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Server niet gevonden
Success1 Server gevonden
Action1 Error1 Server is niet virtueel en kon daarom niet worden uitgezet
Success1 Server is herstart
Voorbeeld reactie
<Servers_Trigger_PowerOff>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Servers_Trigger_PowerOff>

Servers overzicht opvragen

module servers, action list

Met module colocation en action list_visit kunt u een overzicht van uw server en/of colocatie pakketten opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Success1 Datacenter toegang verzoeken opgehaald
Voorbeeld reactie
<Servers_List>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Servers>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<Name></Name>
			<IPv4Address></IPv4Address>
			<Type></Type>
		</Item>
	</Servers>
</Servers_List>

IP adressen aanvragen

module servers, action request_ip

Met module servers en action request_ip kunt u IP adressen aanvragen voor de door u opgegeven server. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Server ID
Type 1 = IPv4 adres(sen), 2 = IPv6 adres(sen)
Count Gewenste hoeveelheid IP adressen
Reason Reden waarom u deze IP adressen nodig heeft
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Server niet gevonden
Success1 Server gevonden
Action1 Error1 Count moet een getal zijn
Error2 Type moet 1 (IPv4) of 2 (IPv6) zijn
Success1 IP adressen aanvraag is verzonden
Voorbeeld reactie
<Servers_Request_IP>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
		<Type></Type>
		<Count></Count>
		<Reason></Reason>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Servers_Request_IP>

IP adres details opvragen

module servers, action get_ip

Met module servers en action get_ip kunt u details over het door u opgegeven IP adres opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
IP IP adres
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 IP adres niet gevonden
Success1 IP adres gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_Get_IP>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<IP></IP>
	</Input>
	<General>
		<ServerIdentifier></ServerIdentifier>
		<Type></Type>
		<IP></IP>
		<Subnet></Subnet>
		<Gateway></Gateway>
		<DNS1></DNS1>
		<DNS2></DNS2>
		<PTRRecord></PTRRecord>
	</General>
	<Remarks></Remarks>
</Servers_Get_IP>

IP adres wijzigen

module servers, action edit_ip

Met module servers en action edit_ip kunt u het door u opgegeven IP adres wijzigen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
IP IP adres
PTRRecord PTR Record/Reverse DNS
Remarks Opmerkingen (intern)
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 IP adres niet gevonden
Success1 IP adres gevonden
Action1 Success1 IP adres gewijzigd
Voorbeeld reactie
<Servers_Edit_IP>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<IP></IP>
		<PTRRecord></PTRRecord>
		<Remarks></Remarks>
	</Input>
	<Action1>
		<Status></Status>
		<Description></Description>
	</Action1>
</Servers_Edit_IP>

IP adressen overzicht opvragen

module servers, action list_ip

Met module servers en action list_ip kunt u een overzicht van alle aan u toegewezen IP adressen opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Success1 IP addressen gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_List_IP>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<IPv4_Addresses>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<ServerIdentifier></ServerIdentifier>
			<IP></IP>
			<PTRRecord></PTRRecord>
		</Item>
	</IPv4_Addresses>
	<IPv6_Addresses>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<ServerIdentifier></ServerIdentifier>
			<IP></IP>
			<PTRRecord></PTRRecord>
		</Item>
	</IPv6_Addresses>
</Servers_List_IP>

Monitoring profiel details opvragen

module servers, action get_mon

Met module servers en action get_mon kunt u van het door u opgegeven monitoring profiel details ophalen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Monitoring profiel ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Monitoring profiel niet gevonden
Success1 Monitoring profiel gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_Get_Mon>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<General>
		<ServerIdentifier></ServerIdentifier>
		<Name></Name>
		<IP_Address></IP_Address>
		<Status></Status>
		<Max_Ports></Max_Ports>
		<Max_Contacts></Max_Contacts>
		<Date_Last_Check></Date_Last_Check>
	</General>
	<LoadMonitor>
		<Status></Status>
		<Load_Current></Load_Current>
		<Load_Threshold></Load_Threshold>
		<Load_High_24h></Load_High_24h>
		<Load_High_7d></Load_High_7d>
		<Load_High_1m></Load_High_1m>
		</LoadMonitor>
	<Ports>
		<Item>
			<Port></Port>
			<Checks_Up></Checks_Up>
			<Checks_Up_Percentage></Checks_Up_Percentage>
			<Checks_Down></Checks_Down>
			<Checks_Down_Percentage></Checks_Down_Percentage>
			<Status></Status>
		</Item>
	</Ports>
	<Contacts>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<FirstName></FirstName>
			<LastName></LastName>
			<EmailAddress></EmailAddress>
			<PhoneNumber></PhoneNumber>
		</Item>
	</Contacts>
</Servers_Get_Mon>

Monitoring profiel geschiedenis opvragen

module servers, action get_mon_history

Met module servers en action get_mon_history kunt u van het door u opgegeven monitoring profiel de geschiedenis ophalen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Monitoring profiel ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Monitoring profiel niet gevonden
Success1 Monitoring profiel gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_Get_Mon_History>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<Output>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<ContactIdentifier></ContactIdentifier>
			<Port></Port>
			<Status></Status>
			<AlertType></AlertType>
			<Date></Date>
		</Item>
	</Output>
</Servers_Get_Mon_History>

Monitoring profielen overzicht opvragen

module servers, action list_mon

Met module servers en action list_mon kunt u een overzicht van alle aan u toegewezen monitoring profielen opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Success1 Monitoring profielen gevonden
Voorbeeld reactie
<Servers_List_Mon>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Monitoring_Profiles>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<Name></Name>
			<IPAddress></IPAddress>
			<ServerIdentifier></ServerIdentifier>
			<Status></Status>
		</Item>
	</Monitoring_Profiles>
</Servers_List_Mon>

Colocatie bezoeker toevoegen

module colocation, action add_visitor

Met module colocation en action add_visitor kunt u voor een nieuwe bezoeker zelfstandige datacenter toegang aanvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
FirstName Voornaam
LastName Achternaam
DateofBirth Geboortedatum, vb: 01-01-1998
PhoneNumber Telefoonnummer
EmailAddress E-mail adres
Country Land, gebruik landcode (NL)
ScanDate Inscandatum, vb: 01-01-2016
PersNumber Burger Service Nummer
Location 241 = NedZone, 242 = SmartDC, 243 = EvoSwitch
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Error2 Colocatie bezoeker bestaat al
Success1 Colocatie bezoeker toegevoegd
Voorbeeld reactie
<Colocation_Add_Visitor>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<FirstName></FirstName>
		<LastName></LastName>
		<DateofBirth></DateofBirth>
		<PhoneNumber></PhoneNumber>
		<EmailAddress></EmailAddress>
		<Country></Country>
		<ScanDate></ScanDate>
		<PersNumber></PersNumber>
		<Location></Location>
	</Input>
</Colocation_Add_Visitor>

Colocatie bezoeker details ophalen

module colocation, action get_visitor

Met module colocation en action get_visitor haalt u alle gegevens van de door u opgegeven colocatie bezoeker op. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Colocatie bezoeker ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Error2 Colocatie bezoeker niet gevonden
Success1 Colocatie bezoeker gevonden
Voorbeeld reactie
<Colocation_Get_Visitor>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<General>
		<FirstName></FirstName>
		<LastName></LastName>
		<DateofBirth></DateofBirth>
		<PhoneNumber></PhoneNumber>
		<EmailAddress></EmailAddress>
		<Country></Country>
		<ScanDate></ScanDate>
		<PersNumber></PersNumber>
		<Location></Location>
	</General>
	<Access>
		<FingerprintIdentifier></FingerprintIdentifier>
		<Status></Status>
	</Access>
	<Logging>
		<Item>
			<Timestamp></Timestamp>
			<Action></Action>
		</Item>
	</Logging>
</Colocation_Get_Visitor>

Colocatie bezoekers overzicht opvragen

module colocation, action list_visitor

Met module colocation en action list_visitor kunt u een overzicht van al uw geregistreerde colocatie bezoekers opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Success1 Colocatie bezoekers opgehaald
Voorbeeld reactie
<Colocation_List_Visitor>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Visitors>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<FirstName></FirstName>
			<LastName></LastName>
			<Location></Location>
			<Status></Status>
		</Item>
	</Visitors>
</Colocation_List_Visitor>

Datacenter toegang aanvragen

module colocation, action add_visit

Met module colocation en action add_visit vraagt u toegang aan bij het datacenter. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
VisitorIdentifiers Komma gescheiden FingerprintIdentifiers
DateArrival Datum van aankomst, vb: 01-01-2016
Term Aantal dagen: 1 = 1 dag, 2 = 2 dagen
Reason Reden van bezoek
Guest1 (niet verplicht) Voor- en achternaam van Gast 1
Guest2 (niet verplicht) Voor- en achternaam van Gast 2
Guest3 (niet verplicht) Voor- en achternaam van Gast 3
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Error2 Er is een onbekende fout ontstaan
Success1 Datacenter toegang aangevraagd
Voorbeeld reactie
<Colocation_Add_Visit>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<DateArrival></DateArrival>
		<Term></Term>
		<Reason></Reason>
		<VisitorIdentifiers></VisitorIdentifiers>
		<Guest1></Guest1>
		<Guest2></Guest2>
		<Guest3></Guest3>
	</Input>
	<Output>
		<VisitKey></VisitKey>
	</Output>
</Colocation_Add_Visit>

Datacenter toegang verzoek ophalen

module colocation, action get_visit

Met module colocation en action get_visit kunt u van het door u opgegeven datacenter toegang verzoek details ophalen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Variabelen
Variabele Toelichting
Identifier Datacenter toegang verzoek ID
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Error2 Datacenter toegang verzoek niet gevonden
Success1 Datacenter toegang verzoek gevonden
Voorbeeld reactie
<Colocation_Get_Visit>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Input>
		<Identifier></Identifier>
	</Input>
	<General>
		<VisitKey></VisitKey>
		<VisitorIdentifiers></VisitorIdentifiers>
		<Guest1></Guest1>
		<Guest2></Guest2>
		<Guest3></Guest3>
		<DateArrival></DateArrival>
		<Term></Term>
	</General>
	<Reason></Reason>
</Colocation_Get_Visit>

Datacenter toegang verzoeken overzicht opvragen

module colocation, action list_visit

Met module colocation en action list_visit kunt u een overzicht van uw eerdere datacenter toegang aanvragen opvragen. Hieronder vindt u de invoer en statuscodes welke u na het indienen van een call van ons terug krijgt.
Statuscodes
Veld Statuscode Beschrijving
Status Error1 Geen toegang tot colocatie module
Success1 Datacenter toegang verzoeken opgehaald
Voorbeeld reactie
<Colocation_List_Visit>
	<Status></Status>
	<Description></Description>
	<Visits>
		<Item>
			<Identifier></Identifier>
			<DateArrival></DateArrival>
			<VisitKey></VisitKey>
			<Term></Term>
		</Item>
	</Visits>
</Colocation_List_Visit>